חטיבת הקומנדו | דובדבן מגלן ואגוז | RISE – IDF Commando Brigade | Israeli Special Forces



חטיבת עוז (חטיבה 89), הידועה יותר בכינוי חטיבת הקומנדו, היא חטיבת חיל רגלים למבצעים מיוחדים של זרוע היבשה בצה”ל. החטיבה מאגדת תחתיה שלוש יחידות קומנדו – יחידת מגלן, יחידת דובדבן ויחידת אגוז, וכפופה לעוצבת האש (אוגדה 98).

The 89th “Oz” Brigade (“Courage” in Hebrew) is a brigade of the Israel Defense Forces (IDF), dedicated entirely to special operations. The 89th Brigade consists of Unit 212 – Maglan – special reconnaissance unit, Unit 217 – Duvdevan – undercover counter terrorism unit, and Unit 621 – Egoz – guerilla warfare unit.

Join our Discord:

Music: Rise – Cjbeards Remix

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *