โปรตีน 3 ชนิดนี้ เป็นอาหารของเซลล์มะเร็ง 2021 รู้ไว้ก่อนจะได้ไม่สายเกินแก้!

0 commentsDiet

เซลล์มะเร็งก็ต้องการอาหาร และปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าโปรตีน(กรดอะมิโน) ตัวไหนใน 22 ตัวนั้นที่มะเร็งชอบกิน เมื่อเรากินเข้าไปมากเกิน #โปรตีน #อาหารของมะเร็ง #อาหารต้านมะเร็ง source

GRANDMAS PET THERAPY ANIMALS

0 commentsWeight Loss

Grandma raises therapy pets for children with disabilities and illnesses. She goes around all over Israel to help kids. That’s why she is such a good grandma to Rafael and Abigail. She has more animals than what we showed, including a snake, chinchillas, hamsters, and a dog. Vets come to inspect the animals to make ….  Read More